Toepassingen

Toepassingen voor zonnepanelen: rendement met zonnepanelen 6

Soorten:

Off-grid systemen, eilandsystemen, netonafhankelijke systemen en autarkische systemen zijn voor de voorziening van energie niet afhankelijk van een lichtnet-verbinding.

Toepassing:

Mocht er in een bepaalde regio geen netwerk voor electriciteit aanwezig zijn, hetgeen het geval is in veel ontwikkelingslanden, dan is een netonafhankelijk systeem belangrijk.
Mocht een lichtnet toch wel aanwezig zijn, dan kan het moeilijk zijn om verbinding met een dergelijk netwerk te maken. Ook kan dit erg kostbaar zijn. Denk hierbij aan lichtboeien in water.

Dicht vertakte energie netwerken vindt men in West-Europese landen. Hier worden hoofdzakelijk off-grid systemen toegepast – denkt u hierbij aan schrikdraad in de landbouw of parkeermeters, waarbij niet veel energie nodig is.Off-grid systemen zijn verkrijgbaar in vaste en mobiele versies.
Opwekken van energie:

Bij het verspreid opwekken van energie, wordt vaak gebruik gemaakt van een verbrandingsmotor of energie waarover de mens langdurig kan beschikken, zoals windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Dit wordt ook wel hernieuwbare of duurzame energie benoemd.

Eerste techniek: Opwekken van energie door middel van een generator:
– Een generator zet, via een draaiende as, mechanische energie om in elektrische energie.
– In verbrandingsmotoren komt door verbranding van een brandstof energie vrij.

Deze technieken zijn niet afhankelijk van het weer, zijn continue en goed te voorzien.
Echter kleven er ook nadelen aan deze technieken:
– Brandstof is niet makkelijk verkrijgbaar
– Prijzig in aankoop, verstoking, verontreiniging en geluidshinder
– Bewaring en verrichting

Tweede techniek: Regenerative energiesystemen, waaronder wind- of zonne-energie.
Het mag duidelijk zijn dat men overal ter wereld gebruik kan maken van deze systemen, zelfs op onherbergzame plaatsen.

Wel dient rekening gehouden te worden met seizoenen in een land (winter, herfst, zomer, lente).
Er dient zonne-energie opgeslagen te worden zodat er in een seizoen met minder zon, Voldoende energie op voorraad is. Dit maakt het systeem duur.
Energieopslag:

Wanneer de reguliere elektriciteitsvoorziening inefficiënt, onstabiel of niet mogelijk is, dan is een autonoom systeem ideal. Denkt u hierbij aan batterijen en externe opladers, powerbanks, enz.
Daar de fossiele brandstof een hoog niveau qua prijs zullen bereiken, zoekt men naar alternatieve energie opslag, De combinatie van wind, zon en water zal gaan zorgen voor energie.
Dit zal gerealiseerd worden met behulp van opslag van waterstof met behulp van zonnepanelen en windmolens geproduceerd wordt uit zeewater of bronwater.
Andere toepassing zijn

  • Ruimtevaart
  • Direct verbruik
  • Netgekoppelde zonnestroomsystemen

Bouwkundige keuring Almere    Bouwkundige keuring Amsterdam  Bouwkundige keuring Den Haag

Bouwkundige keuring Haarlem  Bouwkundige keuring Rotterdam   Bouwkundige keuring Alkmaar

Bouwkundige keuring Utrecht     Bouwkundige keuring Amersfoort  Bouwkundige keuring Zaandam

Bouwkundige keuring Arnhem   Bouwkundige keuring Hilversum      Bouwkundige keuring Lelystad

Bouwkundige keuring Amstelveen